Zapytanie ofertowe

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację robót budowlanych w postaci budowy budynku sanatoryjno-rehabilitacyjno-wypoczynkowego z wewnętrznymi instalacjami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

ZAŁĄCZNIK:
Informacja o wynikach postepowania ofertowego

Dołącz do nas

  • facebook f
  • booking f

Newsletter