Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI „BUDOWY BUDYNKU SANATORYJNO-REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ORAZ TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”

ERINWEST Damian Rogalski zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w postaci „Budowy budynku sanatoryjno-rehabilitacyjno-wypoczynkowego z wewnętrznymi instalacjami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach projektu „STARA WARZELNIA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Załączniki:

----

Dołącz do nas

  • facebook f
  • booking f

Newsletter