Zapytanie ofertowe

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na wykonanie, dostawę i montaż średniowiecznego placu zabaw dla dzieci w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wyniku postepowania ofertowego

ERINWEST DAMIAN ROGALSKI Straszydle 343A, 36-043 Straszydle zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w  postaci budowy warzelni soli w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.02-18-0011/20.

Załączniki:

ERINWEST Damian Rogalski zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i montaż średniowiecznego placu zabaw dla dzieci w ramach projektu „STARA WARZELNIA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Załączniki:

ERINWEST Damian Rogalski zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i montaż średniowiecznego placu zabaw dla dzieci w ramach projektu „STARA WARZELNIA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Załączniki:

Pytania i odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA, DOSTAWY I MONTAŻU ŚREDNIOWIECZNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI – ANULOWANIE
ERINWEST DAMIAN ROGALSKI uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe dotyczące wykonania, dostawy i montażu średniowiecznego placu zabaw dla dzieci zostało anulowane.

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację robót budowlanych w postaci budowy budynku sanatoryjno-rehabilitacyjno-wypoczynkowego z wewnętrznymi instalacjami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

ZAŁĄCZNIK:
Informacja o wynikach postepowania ofertowego

Dołącz do nas

  • facebook f
  • booking f

Newsletter