Zapytanie ofertowe

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę i montaż środków trwałych w postaci windy w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś  Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.02-18-0011/20.

ZAŁĄCZNIK:
Informacja o wynikach postępowania ofertowego

ERINWEST DAMIAN ROGALSKI Straszydle 343A, 36-043 Straszydle zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż środków trwałych tj. windy w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.02-18-0011/20.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.02-18-0011/20.

ZAŁĄCZNIK:
Informacja o wynikach postepowania ofertowego

ERINWEST DAMIAN ROGALSKI Straszydle 343A, 36-043 Straszydle zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych tj. paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.02-18-0011/20.

Załączniki:

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację robót budowlanych w postaci budowy
warzelni soli w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I:
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.02-18-0011/20.

ZAŁĄCZNIK:
Informacja o wynikach postepowania ofertowego

Dołącz do nas

  • facebook f
  • booking f

Newsletter