Zapytanie ofertowe

ERINWEST DAMIAN ROGALSKI, Straszydle 343 A, 36-043 STRASZYDLE zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych (opis i szczegóły w załącznikach) w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.02-18-0011/20.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o braku powiązań

3. Klauzula informacyjna

4.  Projekty wykonawcze

5. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w zakresie sprzedaży wraz z montażem systemów audiowizualnych

ERINWEST DAMIAN ROGALSKI Straszydle 343A, 36-043 Straszydle zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż środków trwałych do wyposażenia SPA oraz groty solnej z tężnią w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.02-18-0011/20.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
4. Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie udokumentowanego doświadczenia w zakresie minimum 3 dostaw w przeciągu 3 ostatnich w skład których wchodziły : sauna oraz jacuzzi oraz grota solna – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
5. Wzór zestawienie potwierdzającego posiadanie udokumentowanego doświadczenie w zakresie minimum 3 dostaw o wartości każda co najmniej 100 000 PLN zbieżnych z przedmiotem zamówienia – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
6. Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego – Załącznik nr 5.
7. Zrzuty pomieszczeń 

8. Pytania i odpowiedzi z dnia 14.09.2021

9. Pytania i odpowiedzi z dnia 15.09.2021

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę i montaż środków trwałych w postaci windy w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś  Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.02-18-0011/20.

ZAŁĄCZNIK:
Informacja o wynikach postępowania ofertowego

ERINWEST DAMIAN ROGALSKI Straszydle 343A, 36-043 Straszydle zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż środków trwałych tj. windy w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.02-18-0011/20.

Załączniki:

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci paneli fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.02-18-0011/20.

ZAŁĄCZNIK:
Informacja o wynikach postepowania ofertowego

Dołącz do nas

  • facebook f
  • booking f

Newsletter